/

Sillamäe ukraina kaasmaalaskond "Vodorgai"

Sillamäe ukraina kaasmaalaskond "Vodorgai" on asutatud 25.05.1999.a. See on Eesti elanike mittetulundusühing sõltumata usust, kodakondsusest, rahvusest.

    Juhatus:
  • Svitlana Staškevitš - kaasmaalaskonna esimees
  • Larissa Žitnik
  • Lidiia Žitnik
  • Natalja Rogovaja

Ühingu eesmärk - on ukraina rahvuskultuuri, keele, kommete ja traditsioonide säilitamine, eesti kultuuri ja teiste Eestis elavate rahvaste kultuuridega tutvumine.

Kaasmaalaskonna töö suunad:

  • kultuurhariduslik;
  • ühiskondlik - õiguslik;
  • noorsootöö
  • informatsiooniline.

Alates 2014. kaasmaalaskonna juhatus annab väljaannet "Kodumaja" ukraina ja vene keeles välja.

Ukraina kaasmaalaskonna "Vodograi" juures toimivad:

Kaasmaalaskonna "Vodograi" juures töötab ukraina tarbekunstimuuseum.

On oma suur raamatukogu (xsl).

Alates 1999. kuni 2014. töötas lauluansambel "Vodograi". Alates 2014. ta ei ole olemas.

Üles

Ukraina Kaasmaalaskond Sillamäe Vodograi
Majakovski 14-3,
40231, Sillamäe
e-mail: vodograi.estonia @ gmail.com